Heropstart Osteopathie en Causopractie

Leen IDE

Beste patiënt

De overheid communiceert dat ook osteopathie-praktijken opnieuw mogen opstarten vanaf maandag 4 mei. Ik heb intussen de volgende maatregelen genomen om je te behandelen in de meest veilige omstandigheden:

Ik voorzie gezichtsbescherming en een schort die ik voor elke patiënt vervang.

– Mijn tafelbescherming wordt na iedere patiënt vervangen en ontsmet waar nodig.

– Ik desinfecteer tussendoor mijn handen voortdurend.

– Ik desinfecteer de plaatsen waar u met uw handen aan gekomen bent.

– Ik verlucht en ontsmet de praktijk zoveel mogelijk.

Mag ik u vragen om bij het binnenkomen uw handen te ontsmetten met de alcoholgel die in de voorhal staat? Het zou ook goed zijn mocht u niet veel vroeger komen dan het uur van uw afspraak. Gelieve uw afspraak af te bellen mocht u zich ziek voelen: hoesten, koorts, …

Kortom, ik ben voorbereid en klaar om je binnenkort opnieuw de zorg te verlenen die je nodig hebt en verdient.

Het kan druk zijn na deze lange periode van inactiviteit. Wacht dus beter niet af en leg nu al je afspraak vast.

Houd de moed erin. Zorg goed voor elkaar. En we zien elkaar snel terug.

Je Osteopaat – Causopractor

Leen Ide | Simon Stevinstraat 3 8500 Kortrijk | info@leenide.be | 0486/24.79.83